จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ประชาชน กำจัดผักตบชวาและพัฒนาภูมิทัศน์กุดปลาขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

41

ณ บริเวณกุดปลาขาว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอวารินชำราบ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อกำจัดผัดตบชวา และวัชพืช และพัฒนาภูมิทัศน์กุดปลาขาว ให้สะอาด สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.