“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

21

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาเพื่อคลองสวยน้ำบริเวณหนองเลิงเปือย บ้านโนนสวรรค์หมู่6ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่นนายเอกชัย อนุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับพร้อมข้าราชการในสังกัด

ทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ และประชาชนจิตอาสาจำนวน650คนร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกกำจัดวัชพืชพื้นที่บริเวณหนองเลิงเปือย