จิตอาสาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

11

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสนไหม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ณ บริเวณคลองสอง ตั้งแต่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ-สะพานคู่