ผู้ว่ากาญจน์เตรียมติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 จำนวน 12 เครื่องในพื้นที่ประสบปัญหา

21
วันนึ้ (24 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ สันต์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล จ่าจังหวัดกาญจนบุรีและนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีได้นำเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 จำนวน 12 เครื่อง ที่เตรียมจะไปทำการติดตั้งยังบริเวณพื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มาทำการทดลองเพื่อนำไปติดตั้งยังบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและนายอำเภอ จ้าจังหวัดและป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อทำการทดลองการที่จะนำเครื่อง กำจัดฝุ่น PM 2.5ไปติดตั้ง ในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดย ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองเครื่องกำจัดฝุ่นละออง ดังกล่าว
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรี ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ต้นและคณะจึงได้นำเครื่อง กำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 12 เครื่อง มาทำการทดลองเปิด จากนั้นจะนำเครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ไปติดตั้งยังบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่บริเวณข้างเคียงทั้งหมดจำนวน 12 เครื่องในวันที่ 28 มกราคม 2563 เสร็จแล้ว คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เดินทางกลับเสร็จภารกิจการทดลองเครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5. รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน…รายงาน