กปน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

11

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้แทน กปน. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษาซึ่งจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดี ตลอดจนความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีด้วย