เปิดกิจกรรมอาสาพระราชทาน904 วปร.เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสระน้ำสาธารณะ เทศบาลหนองตากยาท่าม่วงกาญจน์

20

วันนี้ (12ส.ค.62) เวลา 10.30 น. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสระน้ำสาธารณะ (เทศบาลหนองตากยา) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

พร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนจิตอาสาจำนวน400คน

ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกพื้นที่บริเวณสระน้ำสาธารณะ ซอยเทศบาลหนองตากยา 6 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/รายงาน/