“ตร.”จัดเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการ ตํารวจ

31

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตารวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงงานว่า พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช., พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธี จ้ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เพื่อเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการ ตํารวจและพสกนิกรชาวไทย เสมอมา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความจงรักภักดีของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี สำนักงานตำรวจแห่งขาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนของ สำนักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ แห่งชาติเข้าร่วมพิธีอ
ย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกาหนดการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 88 รูป ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งได้ทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง