รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดพิจิตร

17

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ตามที่รัฐบาลมอบนโยบายเร่งด่วน ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเน้นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดแนวป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยกระบวน การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนโดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้านและชุมชน ในจังหวัดพิจิตร จำนวน 936 หมู่บ้านชุมชน มีผู้เข้ารับฟัง 1,000 คน ณ อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เน้นการสร้างความเข็มแข็ง โดยการสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ เป็นฐานในการทำงาน ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ คนในหมู่บ้านและชุมชน การคิดวิเคราะห์ และดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งการหนุนเสริมบางประการของหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาคราชการ เครือข่ายภาคประชาชน จะทำให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ดึงพลังชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”โดยภายหลังจากเปิดการประชุมดังกล่าว จะมีพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล จำนวน 89 ตำบล