“ประธานศาลฎีกา”ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

27

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เวลา 7.15 น.)ที่บริเวณท้องสนามหลวงนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

ในเวลาต่อมา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ ห้องแดง ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

พร้อมทั้งในวันนี้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และภริยา พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรม และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลฎีกา ซึ่งศาลยุติธรรมทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 5-19 ส.ค. 62