ตรวจเยี่ยม สภ.ปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ

26

นครราชสีมา…เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 เวลา 09.20 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ ผบก.กต.3 จต., พ.ต.อ.สุนทร หิมารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ปลาค้าว จว.อำนาจเจริญ
พบ พ.ต.ท.อภิชาติ ศรีสำอางค์ สวญ.สภ.ฯ, พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยม สภ.พนา จว.อำนาจเจริญ พบ พ.ต.อ.ศุภมิตร สุขเจริญ ผกก.ฯ พร้อม รอง ผกก.ฯ ร้อยเวรสอบสวน และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ทำการตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ตรวจกำชับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ บ้านพัก ตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหา สถานที่เก็บรักษาของกลาง การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาอาวุธปืนของทางราชการและได้ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติราชการ ดังนี้1. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายหลักของ ตร. 6 ข้อ และนโยบายเน้นย้ำของ ผบ.ตร. ได้แก่ การสร้างภาพลักษ์ที่ดี , การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ , จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ , การฝึก Local Cat , การปราบปรามข่าวปลอมบิดเบือน ชี้นำ หรือ Fake News และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลประทบจากภัยพิบัติต่างๆ
2. ให้กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ทั่งเรื่องการแต่งกาย ทรงผม ระเบียบวินัย และความเป็นอยู่ต่างๆ ตลอดทั้งการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ร้อยเวร 20 ต้องมีการประชุมชี้แจง และตรวจความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการฝึกยุทธวิธีตำรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความพร้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติงาน4. ให้กวดขันจับกุมแหล่งอบายมุข ยาเสพติด ในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ห้ามมีโดยเด็ดขาด
5. ให้ป้องกันปราบปรามกวดจับกุมเด็กแว้น และการแข่งรถในทาง อย่างจริงจัง
6. เพิ่มมาตรการระวังป้องกันเหตุลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
7. ให้สืบสวนปราบปรามจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลการดำเนิ นคดี ให้ถึงกลุ่มพ่อค้านายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง…ตุ๋ย-อาชญากรรม-ข่าวพิมพ์ไทย-นครราชสีมา