แจกทานในงานทิ้งกระจาดมหาทาน ประจำปี 2562

18

วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานแจกทานในงานทิ้งกระจาดมหาทาน ประจำปี 2562

พิธีทิ้งกระจาดไทยทานกระจาด คือ สิ่งของที่ถวายพระ สำหรับสามัญชนแล้ว ก็คือ ของให้ทานนั่นเอง พิธีทิ้งกระจาดนี้ ชาวญวนและชาวจีน ถือเอาเป็นพิธีประกอบเมตตาธรรม ให้เหล่าวิญญาณที่ถูกคุมขังอยู่ในเมืองนรก ที่ไร้อิสรภาพไม่สามารถไปไหนได้ และต้องอดอยากหิวโหย จะได้รับการนิรโทษกรรมชั่วคราว ให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปเที่ยว เยี่ยมเยือนบุตรหลาน ญาติมิตร วิญญาณเหล่านั้น ต่างเฝ้ารอคอยและมีความยินดีปรีดากันทั่วหน้า

การทำบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จะจัดขึ้นช่วงสิงหาคม-กันยายน ในทุกปี และในปีนี้ นอกจากพิธีทิ้งกระจาดแล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ข้าวสาร ให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่นและใกล้เคียงอีกด้วย