ต้อนรับ ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

12

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง ปลัดอาวุโสอำเภอบางกรวย ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านโฮ่ง โฮ่ง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย