เราทำความดีด้วยใจจิตอาสา 904 เขตสายไหม ร่วมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มความถี่การกวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ทางเท้า สะพานลอย

17

วันที่10 มกราคม 2563 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม “เพิ่มความถี่การกวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ทางเท้า สะพานลอย” ณ ถนนเฉลิมพงษ์ แขวง-เขตสายไหม กรุงเทพ