นายก อบต.คลองสาม ให้นโยบายการบริหารงานแก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.

30

วันที่ 8 ธันวาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.นายชม บุญธรรม รองนายก อบต.คลองสาม หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดประชุมให้นโยบายการบริหารงานประจำปี 2563 โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ของกองงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารในครั้งนี้โดยภายในที่ประชุมนั้น ผศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ได้กล่าวเน้นย่ำการบริหารงานภายในองค์กรแก่ข้าราชการและพนักงาน ให้ทำงานด้วยความซื้อสัตย์ขยันขันแข็งต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเพื่อในการพัฒนาและประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลคลองสามที่จะได้รับ