“100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์” จัดยิ่งใหญ่ ลูกศิษย์รวมพลังศรัทธาแน่นไบเทค

724

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ วัดธรรมมงคลฯ เข้าร่วมงาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ.” แน่นศูนย์ประชุมไบเทคฯ พร้อมกับเชิดชูหลวงพ่อฯ พระสายวิปัสสนาเผยแผ่สมาธิเพื่อสันติสุขของโลกอย่างแท้จริง7 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา คณะศิษยานุศิษย์ของพระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน “ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ฯ” ซึ่งเจริญอายุวัฒนะครบ 100 ปี เพื่อแสดงมุฑุตาสักการะ และประกาศงานสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์ฯ ภายใต้แนวคิด “อริยปฏิปทา เมตตาอุทิศชีวิต เผยแผ่สมาธิเพื่อสันติสุขของชาวโลก”สำหรับบรรยากาศภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการอัตชีวประวัติของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ ตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เริ่มจากได้พบกับพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ ตั้งแต่อายุ 12 ปี และเมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็น “สามเณรวิริยังค์” อุปัฎฐากรับใช้พระอาจารย์กงมาเป็นเวลา 8 ปี ต่อมาได้เดินธุดงค์ไปกับพระอาจารย์กงมา เพื่อไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากัมมัฎฐาน เป็นเวลา 4 ปี ภายในงานยังมีนิทรรศการของหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ของพ่อแม่ครูอาจารย์พระกัมมัฎฐานเกือบ 1,000 รูป ที่ได้ออกจาริกไปทั่วโลก เพื่อสานต่อปฏิปทาของหลวงปู่มั่นฯ ด้านการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนำมาซึ่งสันติภาพโลก ซึ่งปัจจุบันหลวงปู่มั่นฯได้การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ ประจำปี 2563-2564

นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังค์ฯ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดงานดังกล่าว อาทิ อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการจัดงานฯ , ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ รองประธานกรรมการจัดงานฯ และ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการจัดงานฯ ซึ่งงานดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสมาธิที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ฯ ซึ่งท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอุทิศชีวิตเผยแผ่สมาธิทั้งในประเทศและต่างประเทศ.