จิตอาสาเขตสายไหมร่วมแรงร่วมใจรักษาสภาพคลองหลังวัดเกาะฯ

20

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับจิตอาสา904 พระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพคลอง ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและปรับภูมิทัศน์ รักษาสภาพแวดล้อม บริเวณคลองหลังวัดเกาะฯ แขวงคลอง เขตสายไหม กทม.