ศปก.บก.ทล.รายงานสภาพการจราจร วันที่ 1 ม.ค.63 เวลา 18.00 น.

21

1.เส้นทางภาคเหนือ ขาเข้า
1.1 ทล.1 (พหลโยธิน)
-ช่วงนครสวรรค์-ชัยนาท ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี ชะลอตัวต่างระดับบายพาสเล็กน้อย
*เปิดช่องทางพิเศษ เวลา 16.12 กม.333 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ถึง กม.321 ต.พยุหคีรี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อเนือง
1.2 ทล.32 (สายเอเชีย)
– ช่วงต่างระดับอินทร์บุรี เชื่อมต่อ ทล.11 ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า สลับหยุดนิ่ง
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.107 ถึง กม.102 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดต่อเนื่อง
-กม.33 ต่างระดับบางปะหัน ปริมาณรถน้อย การจราจรเคลี่อนตัวได้
1.3 ทล.21 (หล่มสัก-พุแค) ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวตามกันได้ดี
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.27 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถึง กม.17 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดต่อเนื่อง

2. เส้นทางภาคอีสาน : ขาเข้า
2.1 ทล.2 (มิตรภาพ) ขาเข้า
2.1.1 ช่วง ขอนแก่น-นครราชสีมา ปริมาณรถมาก เปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วงๆ
*เปิดช่องทางพิเศษ ทล.2 262+500 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น – กม.259+700 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
*เปิดช่องทางพิเศษ ทล.2 208+285–204+300 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.198 (แยกตลาดแค) ถึง กม.191 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวได้ช้า
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.163 (แยกบ้านโพธิ์) ถึง กม.161 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.103 (ต่างระดับสีคิ้ว) ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ถึง กม.86 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปริมาณรถมาก การจราจรหนาแน่น
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.54 (ฟาร์มโชคชัย) ถึง กม.51 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.41 (ดงพญาเย็น) ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราขสีมา ถึง กม.17 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

2.2 ทล.1 (พหลโยธิน) ขาเข้า
– สระบุรี – วังน้อย ปริมาณรถมาก เปิดช่องทางพิเศษ การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวได้ดี
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.102 ต.หนองยาว อ.เมือง จว.สระบุรี ถึง กม.74 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จว.อยุธยา ต่อเนื่อง
2.3 ทล.304 (นครราชสีมา-ปักธงชัย-กบินทร์บุรี)
-ช่วงวังน้ำเขียว -นาดี กม. 221 ปริมาณรถมาก ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อย ๆ
-ช่วงแยกกบินทร์บุรี-แยกเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่ง ชะลอตัว แยก 359 (แยกเขาหินซ้อน)
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.127 ต.โคกไทย อ.ศรีมหโหสถ จ.ปราจีนบุรี
–กม.123 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 17.30 น.
2.4 ทล.348 (บุรีรัมย์-นางรอง-อรัญประเทศ) เส้นทาง ตาพระยา-โนนดินแดง (ช่วงเขาช่องตะโก) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้
*เปิดช่องทางพิเศษ กม.80 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ ถึง กม.76 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว เปิดครั้งที่ 8 เวลา 18.00 น.

3.เส้นทางหลวงพิเศษและถนนกาญจนาภิเษก
3.1 ทล.9 (วงแหวนตะวันตก) เส้นทางจาก บางปะอิน-บางบัวทอง เข้า–ออก การจราจรปกติ
3.2 ทล.พ.9 (วงแหวนตะวันออก) : ปริมาณรถเพิ่มขึ้น แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี ชะลอหน้าด่านธัญบุรีเล็กน้อย

4.เส้นทางไปภาคใต้
4.1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4)
– ช่วง ชะอำ–เพชรบุรี ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
– ช่วงต่างระดับวังมะนาว ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
– ต่างระดับสระกระเทียม (กม.66) ช่วงสระกระเทียม เชื่อมต่อ ทล.323 ถ.แสงชูโต ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวได้ช้า
4.2 ถ.พระราม 2 (ทล.35) ปริมาณรถมาก การจราจรติดขัด ชะลอตัวตั้งแต่ กม.35 ยังมีท้ายแถวสะสม เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่ง

5.เส้นทางไปภาคตะวันออก
5.1 ทางหลวงพิเศษ ทล.พ.7 ขาเข้า ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวช้าตามกันไปได้เรื่อย ๆ ชะลอตัวเข้าจุดพักรถ ท้ายแถวประมาณ 5 กม.

#ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน