ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

59

วันนี้ (1 มกราคม 2563) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โอกาสนี้ พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน พร้อมทั้ง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้จากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล และการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่เนื่องในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันปีใหม่เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ 2563 ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ต่างมาเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีดีในปีใหม่ เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน