เริ่มแล้ว!! “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” 259 จุดบริการ

61

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563” โดยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสา” รวมทั้งสิ้น 259 จุดบริการ โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอยให้บริการ ณ จุดบริการ ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2563 โดยมีคำขวัญเรื่องความปลอดภัย คือ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการบูรณาการจัดตั้งเป็นจุดบริการอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและให้บริการประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ตามนโยบายรัฐบาล สอศ.ได้จัดตั้งจุดบริการอาชีวะอาสา 259 แห่ง โดยมีนักเรียน นักศึกษา คณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดบริการ จะเป็นจุดพักคนให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ให้บริการที่นั่งพักผ่อน บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ผ้าเย็น และในบางจุดมีบริการนวดผ่อนคลาย พร้อมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรวจความพร้อมของสภาพรถ และซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่ไม่หนักมาก รวมทั้งการให้บริการกรณีฉุกเฉินนอกพื้นที่ เช่น ยางระเบิด หม้อน้ำรั่ว ท่อน้ำแตก ยางรั่ว ระบบไฟไม่ชาร์ทสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ ย้ำเตือนและใช้ชื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากเมื่อยล้า ขับรถไม่ไหว สามารถแวะพักที่ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ สอศ.ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” โดยแอพพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์อาชีวะอาสาบนแผนที่ เพื่อนำทางไปยังศูนย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสาที่อยู่ใกล้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันอาชีวะอาสาได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android ใน Play Store : http://bit.ly/2QqG9do และระบบฏิบัติการ iOS ใน App Store : https://apple.co/2t2xw0W ซึ่งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอพพลิเคชันแผนที่ Google Maps และต้องเปิดใช้งานตำแหน่ง GPS บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สำหรับจุดบริการของโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 จะกระจายอยู่บนถนนสายหลัก และสายรอง 259 จุดทั่วประเทศ จุดสังเกต คือ เต็นท์สีม่วง ก่อนถึงจุดบริการ จะมีป้ายบอกระยะ 1 กิโลเมตร , 500 เมตร และ ถึงจุดบริการแล้ว “อาชีวะอาสา”