รายงานสภาพการจราจร

48

วันที่ 28/12/62 อัพเดทสภาพการจราจรเช้านี้ เขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ เขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ รถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ บางจุดสลับหยุดนิ่งตุ๋ย-อาชญากรรม-นครราชสีมา…รายงาน