ศาลอาญารับฟ้องคดีเรื่องผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการทั้งชุดของบริษัท IFEC ในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม

87

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญาได้ประทับรับฟ้องคดีดำที่ 1364/62 เรื่องผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการทั้งชุดของบริษัท IFEC ในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตราประทับปลอม) ผิด พรบ.หลักทรัพย์ฯ ว่าคดีมีมูล ให้นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลย และกำหนดวันสืบพยาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นเหตุให้กรรมการทั้งคณะอาจจะต้องประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี

อนึ่งกรรมการชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างถูกร้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เนื่องจากถูกกล่าวอ้างว่ามีที่มาอันไม่ชอบด้วยกฏหมาย อีกทั้งการเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยอย่างไม่ชอบก็ถูกศาลประทับรับฟ้องไว้หมดแล้วเช่นกัน นอกจากนี้กรรมการชุดนี้ยังมีผู้ถือหุ้นหลายรายร้องเรียนอีกหลายประเด็น เช่นการไปเพิกถอนคดีของกรรมการเองจากที่ถูกบริษัท IFEC ฟ้องมาก่อนหน้านี้ และคดีมีมูล

เมื่อมาเป็นกรรมการแล้วก็ใช้ตราประทับดังกล่าวไปถอนคดี ซ้ำร้าย ขณะนี้กลับไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานกว่า 5 เดือนแล้ว ถูกเจ้าหน้าที่แรงงานเรียก และออกหมาย รวมทั้งถูกพนักงานแจ้งความ จากการจดแจ้งต่อประกันสังคม ว่าพนักงานลาออก ทั้งๆที่ไม่ได้ลาออกกว่า 40 ราย และยังมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันสุขภาพของพนักงานโดยใช้ตราประทับที่ถูกหาว่าปลอมดังกล่าวอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ยังถือว่าจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน