โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ลำน้ำลำคลองและ กำจัดหญ้าริมทาง ทำความสะอาด ล้าง ศาลาชุมชนและถนนรอบหมู่บ้าน

64

ผู้ใหญ่ราชภูมิ พร้อม รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จิตอาสา และชาวบ้านจำนวน60คนได้ร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 11 สิงหาคม2562 เวลา 09.00 น ผู้ใหญ่ราชภูมิ อินทรโสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนางกัณฐมนี บัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นางพรรณาภรณ์ สาธิตภานุวัฒน์ ประธานอสม ผู้ช่วยไพบูลย์ศรีสังข์งามผู้ช่วยธนพร ตาธิ เนตร นภาก่อสร้างนายอนุชา ทวีรัตน์วัฒนา และจิตอาสา พร้อมชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอนรวม 60 คนได้ร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา ลำน้ำลำคลองและ กำจัดหญ้าริมทาง ทำความสะอาด ล้าง ศาลาชุมชนและถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกาและทาง วิวัฒน์ก่อสร้างได้นำรถน้ำมาฉีดถนน

เพื่อให้จิตอาสาและชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลตะคร้ำเอนที่มาช่วยกันทำความสะอาด นำไม้กวาด มากวาดล้าง ทำ ความสะอาด บริเวณถนน หมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วัน เฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม2562
หลังจาก ใด้ทำความสะอาดเสร็จแล้วผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่ราชภูมิ และ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พร้อมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน จึงร่วมกัน รับประทานอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ที่ชาวบ้านนำมาร่วมในครั้งนี้หลังจากรับประทานอิ่มแล้วจึงแยกย้ายกันกลับ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/รายงาน/