‘อนุทิน’ รองนายกฯ เปิดประชุมใหญ่ IDA Annual Congress 2019 จากจีน…ประกาศพร้อมหนุนอุตสาหกรรมไมซ์ชูนโยบาย 4.0 ดันไทย Top 5 ของเอเชีย

181

รองนายกฯอนุทิน ในฐานะผู้กำกับดูแลทีเส็บ ปลื้มเป็นประธานเปิดงาน International Dragon Award (IDA) Annual Congressประจำปี 2562 ของ IDA จากจีน ที่ทีเส็บประสบความสำเร็จในการเชิญชวนให้มาจัดที่ประเทศไทยตามภารกิจ Bid Win มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 เงินสะพัดกว่า 600 ล้าน ประกาศหนุนทุกด้านให้เป็นไมซ์ระดับโลก

นายไค ตู ประธานจัดงาน 2019 IDA Annual Congress

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 62 เวลา 19.00 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประ
ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็น
ประธานเปิดงาน International Dragon Award (IDA) Annual Congressประจำปี 2562
โดยงานของ IDA เป็นงานที่ทีเส็บประสบความสำเร็จในการเชิญชวนให้มาจัดที่ประเทศ
ไทยตามภารกิจ Bid Win มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2562

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้กำกับดูแล สำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ส่งเสริม สนับ
สนุนและพัฒนาให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน
เชิงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หรือ การจัดงานไมซ์(การจัดประชุมองค์กร
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ)
ให้ได้รับการไววางใจให้มากยิ่งๆขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกันกับงานไมซ์ ได้รับประโยชน์ตามมาด้วย เช่น การเดินทางท่องเที่ยว
ของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม ในเส้นทางเมืองหลักและเมืองรองของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)

” วันนี้ เราให้การดูแล สภาองค์การประกันภัยนานาชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล มีถึง แปดพัน
กว่าคนถ้ารวมผู้ติดตามก็เป็นหมื่น ที่มาประชุม นอกจากพื้นที่จัดประชุมแล้ว ภัตตาคาร
โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งกินแหล่งเที่ยว ได้ประโยชน์ด้วย ผมเห็นทุกคนมีรอยยิ้มไม่มี
ใครนั่งเซ็ง แสดงว่าเขาประทับใจ ผมถามผู้จัด ว่ามีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนบ้างเขา
บอกว่าทั่วประเทศ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นกระจายรายได้ลงสู่ทั่วประเทศ สิ่งที่
เราต้องทำคือความสร้างมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้ประเทศไทยเป็นที่จัดกิจกรรม”รองนายก
รัฐมนตรี กล่าว

นายอนุทิน ระบุด้วยว่า ทีเส็บ เป็นองค์กรเปรียบเหมือนเซล ที่ต้องเดินทางไปทั่วโลก เพื่อ
เชิญชวนให้นานาชาติ มาจัดประชุมในบ้านเรา เพราะเรามีความพร้อมทุกด้าน ประชาชนของเราก็เป็นสยามเมืองยิ้ม ยินดีรับแขกบ้านแขกเมือง ภารกิจของทีเส็บ คือการให้ความมั่นใจกับการประชุม การแสดงสินค้า หรืออีเว้นท์ต่างๆให้มากที่สุด

“ผมในฐานะที่กำกับองค์กรนี้จะทำทุกอย่างในการช่วยประสาน สนับสนุน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จ ทั้งด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดกิจกรรมในบ้านเรา
ภายใต้แบรนด์ไมซ์ ซึ่งเขาก็ทำได้ดี มีศักยภาพอยู่แล้ว นำรายได้และเกิดการกระจายรายได้เข้าประเทศในหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้อง”นายอนุทิน กล่าวพร้อมเสริม ว่าเมื่อทราบวัตถุประสงค์ของการมาประชุมเพื่ออะไรแล้ว จะทำให้ทราบด้วยว่าเขาต้องการท่องเที่ยวแบบไหน เที่ยวภูเขา ทะเล หรือวัฒนธรรม ซึ่งทั้งเมืองหลักเมืองรอง เราจัดให้ได้หมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุน เน้นความปลอดภัย ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำนวยความสะดวกตั้งแต่เหยียบสนามบินจนกระทั่งวันกลับ

ทั้งนี้งานประชุมประจำปีของผู้บริหารและตัวแทนระดับสูงของบริษัทประกันและที่
ปรึกษาทางการเงินระดับนานาชาติอาทิ China Life, Taiwan Life, Allianz, Prudential และ
Cathay Life ดังกล่าว ส่งผลให้มีเงินสะพัดกระมาณ 600 กว่าล้านบาท ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร IDA ที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน
และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งอวยพรให้การประชุมประสบความสำเร็จ โดยย้ำว่าคนไทยทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และในฐานะผู้กำกับดูแลทีเส็บ พร้อมสานต่อนโยบาย 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ โดยสนับสนุนให้ทีเส็บดึงงานใหญ่ระดับโลกในกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมมาจัดในประเทศไทยรวมทั้งเผยแนวคิดผลักดันธุรกิจไมซ์สู่ชุมชน เน้นการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มุ่งกระจายรายได้ตั้งเป้ารักษาอันดับประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและ Top 5 ของเอเชียในอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับ ‘แอร์โชว์’หรืองานแสดงนวัตกรรมอากาศยานระดับโลก ที่มีการวางแผนและเตรียมการจัดในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำบทบาทของทีเส็บในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด เพื่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต้แบรนด์ทางการตลาด ‘Thailand Redefine Your Business Events’ ซึ่งมุ่งดึงงานด้านไมซ์ระดับโลกมาจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ขานรับนโยบาย 4.0 นั้น รองนายกฯกล่าวว่า ต้องยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน อีเว้นท์ของโลก