“ใส่ใจ เข้าถึง พัฒนา” นายประเสริฐฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชบูรณะ เขตพระนคร

50

วันที่ 19 ธ.ค.62 เวลา 12.00 น. : นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชบูรณะ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจเยื่ยม คณะครู นักเรียน ในสถานศึกษารวมทั้งตรวจสอบในเรื่องโครงการอาหารกลางวัน รวมถึง เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ โดยจะให้การสนับสนุนพร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อได้ติดตามในผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

พร้อมกันนี้ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ก่อนเดินทางกลับ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจไปยัง คณะครู ผู้บริหาร ในครั้งนี้