สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบ “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่” โครงการทหารพันธุ์ดี

63

กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงปศุสัตว์

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์เขต 6,ปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก จำนวน 112 ตัว เป็นพ่อพันธุ์จำนวน 2 ตัว อายุ 41 สัปดาห์ เป็นแม่พันธุ์จำนวน 10 ตัว อายุ 42 สัปดาห์ และเป็นลูกไก่คละเพศจำนวน 100 ตัว อายุ 1 สัปดาห์ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกจ่าย ให้แก่หน่วยทหารและครอบครัว กำลังพล ประชาชนทั่วไป ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์

สำหรับไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา โดยดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ลักษณะเพศผู้ มีสร้อยคอสีแดงประดู่ ขนหาง ขนลำตัว แข้ง และปากสีดำ ใบหน้าสีแดงถึงแดงอมดำ มีหงอนถั่ว ลักษณะเพศเมีย มีลักษณะเหมือนเพศผู้ ยกเว้นไม่มีขนสร้อยคอ โดยข้อเด่นของไก่ประดู่หางดำ คือ เมื่อชำแหละเป็นซากแล้ว สีแข้งยังคงเป็นสีดำ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไก่พื้นเมือง มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี อายุที่ให้ไข่ฟองแรกคือ 189 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกคือ 1,946 กรัม มีผลผลิตไข่ 140 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ 3.5 กิโลกรัม และเพศเมีย 2.3 กิโลกรัม