พระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

3

นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยในเวลา 07.29 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน 15 รูป ณ ชั้น 1 อาคารภิกษุอาพาธและร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเวลา 08.45 น.

ณ ห้องประชุมอู่ทอง ช่วงบ่ายพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศทาลและร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารพุทไธศวรรย์
ภาพข่าว -ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์
-งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สุขุม แก้วกุดั่น