ความคืบหน้าเรื่องที่จอดรถของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร

120

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. กลุ่มพี่นัองจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าเรื่องที่จอดรถของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นข้อบัญญัติของสำนักการตลาดกรุงเทพมหานคร ที่ว่าด้วย ตลาดทุกแห่งจะต้องมาสถานที่จอดรถให้กับผู้ค้า ตั้งแต่เปิดทำการจนถึงเวลาปิดทำการ ซึ่งทางกลุ่มได้มายื่นเรื่องให้ดำเนินการไว้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ จะยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายตามที่กรุงเทพมหานครได้บัญญัติไว้ จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)ติดต่อประสานงาน (ตัวแทนกลุ่มพี่นัองจิตอาสาตลาดนัดจตุจักร)และ เวลาต่อมา นายเพ็ชร ภุมมา เป็นตัวแทนฯ เป็นผู้มารับมอบหนังสื่อ หลังจากนี้น กลุ่ม พ่อค้า แม่ ได้เดินกลับ และนัดจะร่วมตัวกันอีกครั้ง เพื่อมารับคำตอบจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม.ในวันที่ 20 มกราคม 2563 หน้าลานศาลาว่าการ กรุงเทพฯ