“เฉลิมชัย” ปัดเอี่ยวผลประโยชน์ 3 สารพิษ

15

รมว.เกษตรฯ ยืนยันไม่มีผลประโยชน์จากสารเคมีทางการเกษตร พร้อมประณามคนคิดหาประโยชน์ไม่ควรเกิดเป็นคนไทย เชื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายเร่งหาสารทดแทนไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารพิษ

(11 ธ.ค.2562) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถามสด ถึงปัญหาการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ว่า ในการกำจัดการใช้สารเคมีนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการ ส่วนการหาสารทดแทนนั้น กรมวิชาการเกษตรต้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่ในการพิจารณาลงมตินั้น คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะต้องมีมติออกมาเป็นเอกฉันท์ก่อน จึงจะมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า เชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยมีอันตรายหรือต้องเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร และเชื่อว่าถ้าใครเป็นคนไทย ไม่มีใครใจดำขนาดนั้น ในวันนี้ทุกคนอยากเห็นพี่น้องคนไทยพ้นจากสารตรงนี้เหมือนกัน แต่ในกระบวนการดำเนินการนั้น มีกฎหมาย มีคณะกรรมการในการกำกับพิจารณา เราจึงต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และคณะกรรมการฯ มีอิสระในการวินิจฉัยปัญหาการใช้สารเคมีดังกล่าว

“ผมเรียนยืนยันว่า ข่าวที่ออกมาในเรื่องผลประโยชน์นั้น ผมไม่ได้เกี่ยวข้องแม้แต่สตางค์แดงเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องในขณะที่ยังอยู่ในอำนาจหน้าที่นั้น ต้องทำภายใต้หลักการดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ไม่มีการคิดว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าไปเก็บเกี่ยวหาผลประโยชน์บนชีวิตของพี่น้องประชาชน ถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นคนไทยต่อไป และขอให้เชื่อมั่นว่ามาตรการหรือสิ่งต่างๆ ที่จะดำเนินการหลังจากนี้จะเดินตามกฎหมาย ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล ที่ห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน” นายเฉลิมชัย กล่าว