น้อมดวงใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรภายในงานมี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาลนครอุบลฯ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีพนักงานเทศบาล อสม. ตัวแทนชุมชม และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากต่อไป