กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำกัด ลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อมร่วมผลักดันความปลอดภัย 100%

38

ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี นายจิรศักดิ์ เยาวัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ทักทาย พูดคุย และตรวจเยี่ยมจุดบริการขายตั๋วรถตู้ ตลอดจนการทักทายพูดคุยกับผู้ใช้บริการรถโดยสารในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี และยังได้เปิดการประชุมชี้แจง ชี้แนะการให้บริการผู้โดยสารกับกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถต่างๆ โดยมี พจนี ภูศรี นายสถานีเดินรถกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ฯ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

นายจิรศักดิ์ เยาวัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีประชาชนหรือนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นๆ ที่หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก โดยก็จะมีการเดินทางด้วยกันหลากหลายช่องทาง เช่น การเดินทางด้วยรถส่วนตัว การเดินทางด้วยรถไฟ และที่สำคัญการเดินทางด้วยการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งวันนี้การลงพื้นที่ของตัวเองก็เพื่อมาตรวจเยี่ยมจุดบริการที่สถานีเดินรถโดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ได้มาบอกกล่าวมอบหมายนโยบายกับผู้ประกอบการรถตู้ทุกวิน เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นสำคัญ และยังได้รับฟังปัญหาต่างๆ และช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี เพิ่มความปลอดภัย บอกกล่าวใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ในเรื่องนี้ทาง บขส. ของเราได้มีสถาบันฝึกการขับรถสาธารณะขั้นสูง โดยเราได้นำมาใช้กับ พขร. หรือพนักงานขับรถของ บขส. ที่ผ่านมา2-3ปี อุบัติเหตุรุนแรงลดลงเป็น0 และเห็นความเปลี่ยนแปลงของพนักงานขับรถ โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทัศนคติจิตสำนึกดีขึ้น มีความรอบรู้ในการแก้ปัญหา มีความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการขึ้นรถ บขส. แล้วปลอดภัย

สำหรับหลักสูตรที่ใช้นี้ เมื่อไปดูรถร่วมรถใหญ่ด้วยกันแล้ว กับรถร่วมที่เป็นรถตู้ ก็เล็งเห็นแล้วว่ารถตู้มีความเสี่ยงสูงพอสมควร เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่อไปที่เรากำกับดูแลด้านวินัย ด้านความเป็นระเบียบแล้ว ทางเราก็จะเอาหลักสูตรมาใช้กับพนักงานขับรถตู้ แต่เรายังไม่สามารถมาใช้ในเชิงบังคับได้ ซึ่งเราจะใช้แนวทางในการเชิญชวนมาเข้าร่วมในหลักสูตรให้พนักงานขับรถตู้ มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกว่าอะไรมีความสำคัญในการขับรถ ไม่ใช่คิดว่าการขับรถเร็ว การทำรอบให้มากขึ้น การมีผู้โดยสารมากขึ้น ทำให้มีรายได้มากขึ้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะส่วนนี้คือคุณภาพจองการให้บริการกับประชาชนในการหันกลับมาใช้บริการกับเรา แต่ถ้าเมื่อใดประชาชนคิดว่าการใช้บริการไม่ปลอดภัย ประชาชนก็จะเปลี่ยนวิถีการเดินทางไปใช้บริการทางด้านอื่นๆ ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของการประกอบการของรถตู้ก็เป็นได้ และยังเป็นปัญหาทางธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย