พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ

25

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ พื้นที่แฟลตที่พักข้าราชการ พื้นที่ชุมชนโดยรอบเรือนจำกลางบางขวาง , เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ในการนี้มี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอเมืองนนทบุรี และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย