พวกเรากำลังจะได้กลับบ้านกันแล้ว

17

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็มกับภารกิจเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติ ร่วมกันมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ผ่าน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ มูลนิธิร่วมกตัญญู

ทุกพื้นที่ในภาคอีสานกับทุกครัวเรือน วันนี้เป็นสุดท้ายอีก 2 พันกว่าครัวเรือนที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสว่างวีรวงค์

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน