รองผอ.สำนักการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจ โรงเรียนในเขตพระนคร,เขตจตุจักร และเขตวังทองหลาง

23

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน ในพื้นที่ของสำนักงานเขตพระนคร และ ร่วมเป็นประธานในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณโรงเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กทม.จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านลาดพร้าว สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก สำนักงานเขตวังทองหลาง ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การบริหารจัดการอาหาร สำหรับนักเรียน การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และ สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลในการพิจารณาพัฒนาสถานศึกษา ต่อไป