ป.ป.ส. เพิ่มมาตรการเข้มข้น ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศ

20

ตามที่ทางการประเทศญี่ปุ่นได้มีการแถลงข่าว พบว่าสถิติการลักลอบขนยาเสพติด ที่ตรวจพบ ณ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงตุลาคม 2562 มีปริมาณการจับกุมไอซ์ จำนวน 272 กิโลกรัม ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยจับกุมได้ ส่วนใหญ่เป็นการลำเลียงมาจากประเทศไทย และจากกรณีสำนักงานตรวจค้นเข้าเมือง ได้จับกุมชาวผิวสีว่าจ้างหญิงไทยขนไอซ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น นั้น

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “ ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์เป็นที่รับทราบกันว่า ได้ขยายตัวรุนแรงไปในหลายประเทศ ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการลำเลียงไอซ์จำนวนมากเข้าประเทศ และบางส่วนมีที่มาจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำผ่านประเทศไทย โดยกลุ่มขบวนการลำเลียงเกือบทั้งหมดจะเป็นคนไทยที่ถูกว่าจ้างโดยกลุ่มการค้าไอซ์ชาวแอฟริกันตะวันตก (ผิวสี) ที่ปัจจุบันพบว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดหายาเสพติดหลายชนิดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่น”

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหานี้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force: AITF) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจ และศุลกากรญี่ปุ่น ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการขยายผลการสืบสวนเพื่อจับกุมผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกกรณี ไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวจัดส่งยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับตำรวจญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกัน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อการขยายผล และการเฝ้าระวังเครือข่ายค้ายาเสพติด และเร็วๆ นี้ จะดำเนินการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อให้ความรู้และวางมาตรการควบคุมบริษัททัวร์ให้ช่วยสอดส่องดูแลลูกทัวร์ที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย ที่ผ่านมาพบว่า คนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ทั้งหมดเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยว และมักพบเป็นสุภาพสตรี ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วพบว่า ล้วนถูกชักชวน หรือ จ้างวานโดยผู้ค้ายาเสพติดผิวสี ประกอบกับมูลเหตุจูงใจในเรื่องราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกำไรสูง แม้จะเสี่ยงต่อการถูกตรวจยึดจับกุม ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทราบว่าขณะนี้ทางการญี่ปุ่นเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้เดินทางจากประเทศไทย และขอให้ระวังตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไม่ว่าจะโดยการชักชวนไปเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การฝากสิ่งของที่ซุกซ่อนยาเสพติด รวมถึงการจ้างวานโดยตรง หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส.โทร 1386 ตลอด 24 ชม.