ยกทัพผลงานแฟชั่น Qurated บุกเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่หนาวนี้ 

10

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมยกระดับสินค้าท้องถิ่นในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019) ระหว่างวันที่ 8–9 ธันวาคม นี้ ขนทัพผลงานผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาโครงการ Qurated Fashion Incubation Project ปี 2562 ตอกย้ำเทรนด์ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในช่วงที่จะมีงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019) ในเดือนธันวาคม 2562 นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีแผนขนทัพสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสินค้าแฟชั่นโครงการ Qurated Fashion Incubation Project เข้าร่วมงานด้วย ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์และงานเสวนาแฟชั่นโดยดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการภาคเหนือรวมทั้งนักออกแบบแฟชั่นไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเป็นสากล ตอบสนองต่อเทรนด์และความต้องการของตลาดแฟชั่น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ของการออกแบบสินค้าฟ้าไทยให้สามารถยกระดับกลุ่มผู้บริโภคจากเดิมไปอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง  

กิจกรรมแฟชั่นโชว์ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 .  บริเวนด้านหน้า โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “Me Wisdom ออกแบบแบบด้วยภูมิปัญญา แสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักออกแบบในโครงการ คอลเลกชั่น Spring/Summer 2020 กว่า 40 ชุด ทั้งผลงานการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) ที่ใช้เส้นใยธรรมชาติผสมผสาน เน้นการออกแบบที่โดดเด่น โทนสีธรรมชาติ การออกแบบกับวัฒนธรรม (Design with Culture) ผลงานการแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายโบราณ และเทคนิคการปัก ทอ พิมพ์ และการออกแบบกับการแสดงตัวตน (Design with Expression) ผลงานออกแบบโดยใช้เทคนิคพิเศษและการใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่น 

กิจกรรมเสวนาแฟชั่นในหัวข้อ Successful Fashion Designers from Local Wisdom to International Market จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.000 . ห้องอาหารกาสะลอง โรงแรมดาราเทวี บอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของดีไซเนอร์แฟชั่นจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นและธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง วิทยากรได้แก่ คุณศิริชัย ทหรานนท์ จากแบรนด์ Theatre คุณณัฏฐ์มั่งคั่ง แบรนด์ Kloset คุณเมธาวี อ่างทอง แบรนด์ Black Sugar ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดยู่ในวงการแฟชั่น คุณจิตรลดา วงศ์พราวมาศ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจของไทยที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความต้องการ/พฤติกรรม รวมถึงสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการในแต่ละกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Qurated Fashion Show และเสวนาแฟชั่นช่วง Chiang Mai Design Week 2019 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์  0 2507 8360 หรือ 0 2507 8371