ผู้ว่านนท์ลงพื้นที่พบผู้ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของประเทศ เตรียมดันสินค้าคุณภาพ ตีตรานนทบุรีการันตี รับรองมาตราฐานขั้นสูง

442

นนทบุรี : วันที่ 27 พ.ย.62 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทเควี ออคิด จำกัด เลขที่ 44/3 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ และนายพนม พึ่งสุขแดง กำนันตำบลบางแม่นาง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสวนปลูกดอกกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขั้นตอนเก็บเกี่ยว คัดแยก บรรจุลงห่อ นำเข้าห้องเย็นเพื่อเตรียมส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า บริษัทแห่งนี้เกิดความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกดอกกล้วยไม้ทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดข้างเคียง นำผลผลิตดอกกล้วยไม้ที่ได้มารวมตัวกันจัดตั้งในนามบริษัทเพื่อจำหน่ายและส่งออกดอกกล้วยไม้ทั้งในและนอกประเทศ จนกลายเป็นแหล่งส่งออกดอกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายๆล้านบาท สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกเป็นอย่างดี จนกลายเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งจนสามารถบริการจัดการและดูแลตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมด้านนายพนม พึ่งสุขแดง กำนันตำบลบางแม่นาง ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งนี้ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เพาะปลูกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับหรือชนิดใดก็ตาม ควรแสวงหาความร่วมมือกันและผลักดันจัดตั้งเป็นองค์กรให้สำเร็จ ซึ่งเมื่อจัดตั้งองค์กรได้แล้ว การจะขอการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเงินทุนหรือแหล่งกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยราคาถูก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของเกษตรกรในยุคนี้ แต่หากไม่เกิดการร่วมกลุ่มแล้วจะไปหวังพึ่งพาเงินทุนดอกเบี้ยราคาถูกก็จะทำให้เข้าถึงได้ยาก และความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้น ติดอยู่ในรูปแบบการเกษตรแบบเดิมๆ เพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในยุคนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า นนทบุรีจะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีและแหล่งจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างสอดคล้องประสานกัน ซึ่งทางจังหวัดกำลังจะมีนโยบายในการสร้างมาตราฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ที่เรียกว่า นนทบุรีการันตี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆ ที่ผ่านมาตราฐานการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของทางจังหวัดก่อนที่จะถูกจำหน่ายไปถึงมือผู้บริโภค ว่าสินค้าที่มีใบมีตราประทับรับรอง นนทบุรีการันตี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีแหล่งที่มาชัดเจน ปลอดสารเคมีสารพิษ และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคสูงสุด จึงจะผ่านการรับรองจากทางจังหวัดและได้รับตรานนทบุรีการันตีไปประทับสินค้านั้น และทางจังหวัดจะขยายตลาดด้วยการหารือนำสินค้าที่ได้คุณภาพเหล่านี้เข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในนนทบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไป