12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติอุทยานแห่งชาติเปิดเข้าฟรีทั่วประเทศ

17

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าฟรีทั่วประเทศ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเป็นวันแม่แห่งชาติ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยกเว้นเก็บค่าบริการกับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า และยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวลูกพาแม่เที่ยวในวันแม่แห่งชาติด้วย