กปน.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

4

กปน.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวน 9 รูป การฟังเทศนาเกี่ยวกับการระลึกถึงพระคุณแม่ 3 ระดับที่มีผลต่อโลก ประเทศชาติ และ ชีวิต กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย การร่วมลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และส่งเสริมศาสนา จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งแสดงผลงาน/กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น