พ่อเมืองทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมทางศาสนาพร้อมนายกเหล่ากาชาด

42

เช้าวันที่ 23 พ.ย.62 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง จนถึงปัจจุบันจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเหล่าเชลยศึกที่ได้เสียชีวิตในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2สำหรับพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์ที่ปกป้องพื้นที่แห่งนี้ได้คุ้มรองปกป้องให้การดำเนินการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานประจำปี ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ศึกษาและรู้จักจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย