อธิบดี สถ. มอบรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาคุณธรรม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

6

อธิบดี สถ.มอบรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2562 ชวนเยาวชนไทยปฏิบัติตามคำสอน พลเอกเปรม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมี พลเอกศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดร.ดาราวรรณ ศรีกาญจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขึ้นเป็นปีแรก โดยเป็นถ้วยรางวัล “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะในการแข่งขัน

การจัดแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นผู้ปลูกฝังอุดมการณ์ เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในปีแรกที่จัดการแข่งขัน เป็นการจัดขนานไปกับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกว่า 88 ทีม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 176 คน และมีครูผู้ควบคุมทีมจำนวน 88 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรมชิงรางวัล “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ในปีนี้ คือ “ทีมพลังคุณธรรม พลังโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง” จากโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกทีมประกอบด้วย เด็กหญิงจุฑามาศ สายกี่เส้ง, เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขสม และมีครูผู้ควบคุมคือ ครูรัชนี คล้ายทอง ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัล “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการปก ครองท้องถิ่น กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำการแข่งขันในปีนี้ และแสดงความชื่นชมกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมทีม จากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ทั้งถือโอกาส ฝากให้ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองของชาติ และครูที่เป็นเสมือนเบ้าหลอมสำคัญของบ้านเมือง ให้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา และมาร่วมกันสร้างจิตสำนึก ตามที่ท่านรัฐบุรุษ พลเอกเปรมได้ฝากไว้กับสังคมไทย ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

“ประโยคที่ว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นประโยคอมตะ ของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ประโยคนี้เป็นทั้งอุดมการณ์ เป็นทั้งภารกิจแห่งชีวิตของคนคนหนึ่ง ให้ยึดมั่นว่าในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาจักต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้ได้ การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หมายถึงปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ร่วมกันดูแลแผ่นดินไทยซึ่งเป็นที่ให้กำเนิด เป็นบ้านเกิดเมืองนอน เป็นที่ที่เราได้อาศัยพักพิง ทำมาหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว หมายถึงการรู้จักละความชั่วและรู้จักชักชวน จูงใจ ให้ผู้อื่นละความชั่วด้วย ถ้าใครยึดมั่นด้วยการนำเอาประโยคนี้ไปเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้ว ย่อมจะเกิดผลดีต่อชีวิตของคนคนนั้น ต่อชุมชนที่คนคนนั้นอาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลสะท้อนออกไปสู่สังคมนั้นอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่าเราจะมีการจัดแข่งขันเช่นนี้ต่อไปในทุกปี เพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรม และจิตสำนึกของการเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผมอยากฝากให้พวกเราทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ แล้วโอกาสที่จะ Change For Good ซึ่งเป็นคำขวัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นจริง ก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย” นายสุทธิพงษ์ กล่าว