“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

69

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์แจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก บริเวณท็อปซุปเปอร์สโตร์ ชั้น 1 และตลาดจริงใจ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินกิจกรรม มอบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ให้กับผู้แทน ทสม. และสำรวจการรับรู้การงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในวันที่ 1 มกราคม 2563 และสำรวจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการเตรียมถุงผ้ามาใช้ในการซื้อสินค้า โดยใช้แบบสอบถามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และแท๊ปเลต และการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับประชาชน