สภาสตรีฯ นำ “น้องบิ๊นท์” Miss International เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

53

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำ “น้องบิ๊นท์” นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International นางสาวไทยปี 2562 พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน เจ้าของโรงแรมเอ็นสิริและสิริไทยเจมส์ ผู้ส่งประกวด พร้อมคณะจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ผู้จัดประกวดนางสาวไทย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ “น้องบิ๊นท์” นางสาวไทย ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประกวดประเทศญี่ปุ่น ให้เป็น Miss International ที่ประเทศไทยรอคอยมากว่า 59 ปี

โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระโอวาท แก่นางสาวสิรีธร หรือน้องบิ๊นท์ ว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือสังคม และขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้านน้องบิ๊นท์ กล่าวว่า วันนี้ปลื้มใจมากที่สุดในชีวิต และเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตด้วยเช่นกัน ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานอนุญาตให้พาครอบครัวและคณะเข้ากราบสักการะในครั้งนี้ จะขอจารึกไว้ไม่รู้ลืม และขอให้คำมั่นว่า จะทำหน้าที่นางสาวไทย และ Miss International ให้สมเกียรติภูมิในความเป็นคนไทย ให้เป็นที่รู้จักยังนานาอารยประเทศ โดยจะเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย ผ่านผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยที่งดงาม และจะไม่หยุดพัฒนาตนเองให้เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้านด้วย