กาญจนบุรี สำนักทะเบียนอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ ศบท.ภาค7 กำนัน ตำบลตะคร้ำเอน และผู้ใหญ่บ้าน ออกหน่วยบริการ ทำบัตรประชาชน เคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิงของให้ผู้สูงอายุ

46

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักทะเบียนอำเภอท่ามะกา โดยนางสาวมาลินี น้อยนวล ปลัดอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับสำนักทะเบียน สบท.ภาค7 สาขากาญจนบุรี นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน ผู้ใหญ่ยุทธนาจงสิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตะคร้ำเอน ได้ รวมกันออกหน่วย บริการโครงการ ทำบัตร ประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลตะคร้ำเอน บ้านนางเล็ก แซ่ตัน อายุ103ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาแพ่ง ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กลับ นางเล็ก แซ่ตัน. หลังทำบัตรประชาชนให้นางเล็ก แซ่ตันเสร็จแล้วกำนัน ปราโมทย์ จิตนิยม จึงพูดคุยกระคุณยายเล็กพร้อมทั้งมอบสิงของ อุปโภคบริโภคไว้ให้คุณยายเล็ก หลังมอบเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ