อุ่นใจเมื่อเดินทางไปกับ…นครชัย 21

7

อุ่นใจเมื่อเดนทางไปกับ…นครชัย 21…รถโดยสารปรับอากาศที่อัพเดชด้าน การบริการ การประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถ แอร์โฮสเตท ฯลฯ ที่ให้บริการลูกค้าผู้ใช้บริการด้วยความประทับใจ ขณะเดียวกันรถโดยสารก็มีสิ่งอำนวยความดวกมากมาย เช่น เบาะนั่งปรับเอนได้กว้าง เบาะนั่งแบบนวดได้ทั้งแผ่นหลัง เป็นต้น…นับเป็นการบริการที่อัพเดทในระดับหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ…จ.นครราชสีมา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 044-257-997