ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าแก้จนเชิงบูรณาการ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ภายใต้โครงการคนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตดีมีความสุข

57

วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 09.30 น.: พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปเยี่ยมเยียน นายบัว บ้านเลขที่ 40 ถ.สุขจิต ชุมชนประจวบศิริ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ เพื่อเป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือนายบัว สุทธิบุตร อายุ 85 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์รายได้จากข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ ตนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตดี มีความสุข

โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ,นางสมฤทัย ปานไพรศล ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภออาวุโส รักษาการนายอำเภอเมืองประจวบฯ,นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ,น.ส.เกวริน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองฯ,นางรัชนี พรมเล็ก รองปลัดเทศบาล เข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนร่วมนำสิ่งของมามอบ อาทิ น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนหัวหิน มอบรถวีลแชร์ 1 คัน,”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบถุงยังชีพ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบแพมเพิร์ส,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองฯ หจก.เกาะหลักค้าไม้,นายณภัทร จันทร์เที่ยง ผู้จัดการบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด สาขาปราณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่มเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฯ