กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 สานสัมพันธ์อย่างอบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกัน เข้าสู่รั้วค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

38

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งมอบโอวาทและแนะนำผู้บังคับบัญชาภายในกองพลทหารราบที่ 9 ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน ฝ่ายเสนาธิการ คณะนายทหาร และกำลังพล ค่ายสุรสีห์ เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็น “น้องคนเล็กของกองทัพบก” ซึ่งจะได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ และความมีระเบียบวินัย

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า การเข้ามาเป็นทหารนั้นต้องมีการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทหารใหม่ทั้งความรู้ ร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ในการเข้ามาเป็นทหารถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้ชาติ และประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และการศึกษา ทั้งนี้ทหารใหม่ทุกนายต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นทหาร ในการปกป้องอธิปไตยของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำกำชับผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่น้องทหารใหม่อย่างใกล้ชิดให้ผ่านการฝึกไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

นอกจากนี้ในการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 กองทัพบกมีการปรับหลักสูตรการฝึกและโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารต้นแบบ” รวมทั้งการดำเนินนโยบายเร่งด่วนที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบไว้คือ การพัฒนาศักยภาพ “กำลังพลต้นน้ำ” และการส่งเสริมความสามารถพิเศษหรือทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้กับทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ส่วนการดูแลและพัฒนาทหารกองประจำการในมิติต่างๆ ยังเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร
สำหรับยอดที่กองทัพบกอนุมัติมี จำนวน 1,834 นาย โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เรียกเกณฑ์ทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับราชการรายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 4 พฤศจิกายน 2562

โดย กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นกองพลที่มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาอย่างยาวนานทั้งการฝึกและการรบ เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิสงครามเวียดนามจนเป็นที่กล่าวขานในนาม “กองพลเสือดำ” ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในหลายพื้นที่ จัดกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตก ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นความไว้วางใจ ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีต่อกองพลทหารราบที่ 9 อีกทั้ง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ยังถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของ กองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพบก ที่มีกำลังพลที่มีศักยภาพและความพร้อมรบมากที่สุด