พ่อเมืองกาญจน์ นำทุกภาคส่วน ร่วมแต่งกายย้อนสมัยอยุธยา ในงานย้อนรอยกรุงเก่าวัดขุนแผน

60

วันที่ 9 ถึง 12 สิงหาคม 2562 บริเวณวัดขุนแผนบ้านท่าเสา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประเพณี และวัฒนธรรมย้อนรอย ไปกับโบราณสถานสมัยกรุงเก่า ที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอ

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีคณะสงฆ์ ข้าราชการและองค์กรเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันแต่งกายในชุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ร่วมงานย้อนรอยกรุงเก่า ณ วัดขุนแผนกาญจนบุรี ซึ่งมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 บริเวณวัดขุนแผน บ้านท่าเสา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี และองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ ย้อนรอยตำนาน ประเพณีวัฒนธรรมกรุงเก่า บริเวณวัดขุนแผนกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีโบราณสถาน สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ยังคงหลงเหลือ อยู่ในหลายแห่งและที่ยังสามารถใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้และท่องเที่ยว ได้เกือบ 30 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอคืออำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเลาขวัญ และทุกพื้นที่นั้นยังคงมีเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทัพ ของพระนเรศวรมหาราช และมีประเพณีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตพื้นถิ่น ที่เชื่อมในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับผู้ที่สนใจท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เชื่อมโยงจากยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงปัจจุบัน

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวนั้นจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมงาน ย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี การจำลองนิทรรศการโบราณ สถานสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 บริเวณวัดขุนแผนบ้านท่าเสาตำบลลาดหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะมีการจำลองนิทรรศการโบราณสถานต่างๆในสมัยอยุธยาที่มีอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอมาให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา ผ่านการจัดทำข้อมูล ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ด้วยระบบสแกน QR code นอกจากนี้ยังมีตลาดเก่า เพื่อการท่องเที่ยว ย้อนยุคตลาดในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชื่อตลาดทองภาศรี ซึ่งเป็นตลาดเก่าเล่าเรื่องราววิถีชีวิตสมัยกรุงศรีอยุธยา และตำนานขุนแผนในดินแดนลาดหญ้ากาญจนบุรี กิจกรรมที่จะสะท้อนให้เป็นวิถีชีวิต ของกาญจนบุรีในยุคกรุงศรีอยุธยา อีกด้านหนึ่งคือการแสดงออกและวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวกาญจนบุรีที่สืบทอดมาและยังคงมีการเล่า ขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะนำมาจัดแสดงในงานย้อนรอยกรุงเก่า อยุธยาอาทิ การแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพการแสดงวิถีชีวิตคนกาญจนบุรีผ่านเรื่องเล่าขานไอ้บุญทอง บ้านหนองขาว และการแสดงแสงสีเสียงผ่านเรื่อง เล่าความรัก และความสามัคคี การดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของคนกาญจนบุรี ผ่านเรื่องเล่า ตำนานบ้านเขารักษ์ และยังมีการแสดงพื้นบ้าน อาทิ ลำเหย่อย หรือรำพาดผ้า รำโทน รอยพรรษา และการ แสดงละครจากคณะโจหลุยส์ และการละเล่นพื้นบ้านในอดีต และในปีนี้

ทางด้าน นาย ปรมะ มหาโชติ (หรือ เสริฐเต่านินจา) และชมรมพระเครื่อง จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำพระ ขุนแผน ที่มีชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี นำมาโชว์ในครั้งนี้ รวมถึงพระ ขุนแผนสะกดทัพมหาเศรษฐี 1 อาจารย์วิจิตรอนุชาโต วัดรางกระต่าย รังสรรค์ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมโชว์ และ ให้บูชาในงานด้วย นอกจากนี้ ในกิจกรรม ย้อนรอยกรุงเก่าณกาญจนบุรี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดกาญจนบุรี ยังได้เชิญชวนผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเวลาดังกล่าว ร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้นำทุกภาคส่วน ทางคณะสงฆ์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันถ่ายภาพ ด้วยการแต่งกายสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาท่องเที่ยวในงาน ย้อนรอยกรุงเก่า ณกาญจนบุรีในครั้งนี้ด้วย