พ.อ.สันติพงษ์ฯ เข้าเยี่ยมมารดาของ พลฯชนกันต์ เซาหมี่ ทหารกองประจำการผลัด 2/2562 ที่มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก

69

วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 0930 น. : พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้นำนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ เข้าเยี่ยม น.ส.สุจิตร เซาหมี่ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 91 หมู่ 10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในโครงการ Army family ซึ่งเป็นมารดาของ พลฯชนกันต์ เซาหมี่ ทหารกองประจำการผลัด 2/2562 มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ทำให้ขาขวาบวมอีกด้วย ปัจจุบันได้ทำการรักษา ทำคีโม กับรพ.มหาราช เชียงใหม่

ทั้งนี้ พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 และผู้ฝึกทหารใหม่ ได้มอบเงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่ง ข้าวสาร ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งจะส่งชุดช่างของหน่วยไปทำการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะดวกสบายในการใช้มากขึ้นต่อไป เพื่อสนับสนุนเป็นขวัญกำลังใจต่อไป