ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียื่นมือเข้าช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้เสียหายจากกรณีที่ได้จ่ายเงินจองพื้นที่ขายของสะพานข้ามแม่น้ำแควจากผู้ที่แอบอ้างและขณะนี้ไม่สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้

82

วันนี้ (19 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดกาญจนบุรี นายสุเทพ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมกาญจนบุรี น.อ. สุชาติ อังศุโชติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี และตัวแทนผู้ประกอบการค้าขาย จำนวนประมาณ 40 กว่าราย ได้พูดคุยหารือในแนวทางการช่วยเหลือจากที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่พ่อค้า แม่ค้าได้จ่ายเงินการจองพื้นที่ขายของสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ จากผู้ที่ใช้ชื่อว่า นางพรเพชร สังวิบุตร โดยได้แอบอ้างได้รับสิทธิ์จากจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริหารพื้นที่ร้านค้า สวนสนุก และเวทีคอนเสิร์ต ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 นี้

ในส่วนนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงว่า ในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2562 ได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจมาเสนอรับสิทธิ์จัดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ซึ่งก็ได้มีผู้มายื่นเสนอขอรับสิทธิ์ จำนวน 1 ราย ทราบว่า คือ นางพรเพชร สังวิบุตร จนครบกำหนดเวลาก็ยังไม่มีผู้อื่นมายื่นเพิ่มเติม จึงได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวมาทำบันทึกข้อตกลงการมอบสิทธิบริหารพื้นที่ฯ แต่ก็ไม่ได้มาดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใด และทางจังหวัดก็ไม่ได้ทราบว่าได้มีการไปเปิดรับจองพื้นที่ร้านค้าจากพ่อค้าแม่ค้า ที่มาจองพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย ต่อมาทางจังหวัดจึงดำเนินการประกาศเปิดให้ผู้ที่สนใจมาเสนอขอรับสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมขึ้นใหม่ จนได้พิจารณาคัดเลือกการยื่นข้อเสนอแผนการจัดกิจกรรมฯในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับแรกคือ นายเมธี เทพสุวรรณ โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการมอบสิทธิบริหารพื้นที่ฯ ถือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริง

สำหรับการเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับความเสียหายมาในครั้งนี้ เพื่อหารือพูดคุย สอบถามถึงความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีผู้ได้รับความเสียหายหลายราย
ซึ่งทาง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอว่าจะจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย ทั้ง 65 ราย ที่ยังไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งทางผู้รับสิทธิ์ฯ จะดูแลในเรื่องราคาของพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้เป็นกรณีพิเศษ ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีจะช่วยเหลือในเรื่องจำนวนเงินที่ได้รับความเสียหาย โดยจะช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน ครึ่งหนึ่งจากยอดจ่ายทั้งหมด เฉพาะผู้ที่มีใบเสร็จรับเงิน มีหลักฐานถูกต้องชัดเจน ในส่วนของกฎหมายพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พร้อมยืนยันว่า จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับสิทธิ์ที่แอบอ้างดังกล่าว การเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดจากความเห็นใจในความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้า และเพื่อให้งานประจำปีของจังหวัดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี รวมทั้งทางจังหวัดก็ได้รับความเสื่อมเสียจากกรณีดังกล่าวเช่นกัน โดยจะมีการหารือกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดกาญจนบุรี ในการดำเนินในด้านกฎหมายต่อไป โดยจะให้งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเสร็จสิ้นไปก่อน

ด้าน พ่อค้า แม่ค้า ต่างพอใจในการเข้ามาช่วยเหลือของทางจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ช่วยเหลือเยียวยาและเห็นใจในความเดือดร้อนของประชาชน