กปน.สนับสนุนการจัด “สวนสุขภาพ วุฒิสภา 2562” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง

15

กปน.สนับสนุนการจัด “สวนสุขภาพ วุฒิสภา 2562” สวนแห่งความดี วุฒิสภา เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมืองได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ

นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) การประปานครหลวง (กปน.) นางสาวจิตรอารีย์ มุงคุณ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ เข้าร่วมทาสีผนังคลองประปา บริเวณตรงข้ามอาคารสุขประพฤติ ระหว่างซอยประชาชื่น 13-14 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัด “สวนสุขภาพ วุฒิสภา 2562” สวนแห่งความดี วุฒิสภา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในการนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการการจัดสวนแห่งความดี วุฒิสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา และนายชาติชาย เนื่องนิยม ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ได้ตรวจเยี่ยมในการทำกิจกรรมครั้ง พร้อมทั้งขอบคุณ กปน.ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นสวนสุขภาพของคนเมือง ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง